Kurse

Der allgemeine Trimesterbeginn ist Anfang Oktober, Anfang Jänner und Anfang April.
Das nächste Kurs-Trimester beginnt am 8. Jänner 2018.
Für detaillierte Auskünfte informieren Sie sich bitte bei den jeweiligen KursleiterInnen.

 

o = für alle Grade A = Anfänger | = leicht fortgeschritten || = fortgeschritten


Montag

17.45 - 19.15 Iyengar YOGA
Helmuth Hausberger o
17.45 - 19.15 Vinyasa YOGA II/I Claudia Hitzenberger ||
19.15 - 20.45 Ashtanga YOGA
Stefan Simon o
19.30 - 21.00 Vinyasa YOGA Anfänger Claudia Hitzenberger A
19.30 - 21.00 Iyengar YOGA
Idan Meir A

Dienstag

08.30 - 09.30 Iyengar YOGA
Fabian Pollack
|
10.00 - 11.00 YOGA 50+ Sieglinde Gerold o
16.30 - 18.15 Yoga + Meditation Sieglinde Gerold o
18.30 - 20.00 Shadow YOGA
Sabine Irawan
o
17.30 - 19.00 Iyengar YOGA Basic
Fabian Pollack
A
17.45 - 19.45 Iyengar YOGA II Hannes Hochmeister ||
19.15 – 20.45 Iyengar YOGA Basic
Fabian Pollack
A
20.00 - 21.30 Iyengar YOGA Basic Hannes Hochmeister A

Mittwoch

08.15 - 09.45 YOGA Basic und Schwangere
Claudia Hitzenberger
o
08.00 - 09.00 Iyengar YOGA I Elisabeth Melichar |
17.30 - 19.00 Vinyasa YOGA I Claudia Hitzenberger |
17.45 - 19.15 Iyengar YOGA
Helmuth Hausberger o
19.00 – 20.30 Shadow Yoga
Sabine Irawan o
19.15 - 20.45 Ashtanga YOGA
Stefan Simon o
19.30 - 21.00 Iyengar YOGA I Fabian Pollack |

Donnerstag

08.15 - 09.45 Vinyasa YOGA I Claudia Hitzenberger |
08.30 - 10.00 Shadow YOGA Sabine Irawan o
19.15 - 20.45 Townhouse Yoga (Vinyasa)
Eva-Maria Hinterwirth o

Freitag

08.30 - 10.00 Iyengar Yoga
Hannes Hochmeister |

Sonntag

17.30 -19.00 Townhouse Yoga (Vinyasa)
Eva-Maria Hinterwirth o